Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Interdyscyplinarny

2018-09-26 09:05:40

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. ...

Więcej...Stypendium o charakterze socjalnym

2018-09-03 08:04:25

GOPS w Iwkowej informuje, że wnioski o stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Iwkowa na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą od 3 września 2018 r. do 17 września 2018 r. ...

Więcej...Program korekcyjno - edukacyjny

2018-07-26 12:05:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej przedstawia informator o programie korekcyjno - edukacyjnym oraz wykaz instytucji znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego zajmujących się przemocą zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. ...

Więcej...Zespół Interdyscyplinarny

2018-07-26 12:05:40

W dniu 19 lipca 2018 r. w godzinach 12.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej Członkowie Zespołu udzielali kompleksowej i profesjonalnej informacji dotyczącej zjawiska przemocy. ...

Więcej...FUNDACJA AKME

2018-07-20 09:05:40

FUNDACJA AKME PROWADZI NABÓR UCZESTNIKÓW/CZEK DO REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01 CZERWCA 2018 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. ...

Więcej...Zespołu Interdyscyplinarny

2018-07-19 09:05:40

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Wójcie Gminy Iwkowa będą pełnić dyżur w dniu 19 lipca 2018 r. w godzinach 12.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej. ...

Więcej...MISTRZOWSKIE POWITANIE LATA W IWKOWEJ

2018-07-02 09:05:40

W niedzielę 24 czerwca 2018 r. w centrum Iwkowej odbyło się Mistrzowskie Powitanie Lata w Iwkowej oraz Rodzinny Rajd Rowerowy. Swój udział w tym wydarzeniu miał także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej. ...

Więcej...Harmonogram

2018-06-25 09:05:40

Harmonogram składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 ...

Więcej...Dobry start

2018-06-04 09:05:40

Rządowy Program “Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. ...

Więcej...Piknik Rodzinny 2018 r.

2018-06-04 09:05:40

W dniu 27 maj 2018 r. Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Marcina Kątskiego w Kątach odbył się Piknik Rodzinny 2018 r. W pikniku wzieli udział rodzice uczniów PSP w Kątach jak również okoliczni mieszkańcy z całymi rodzinami. ...

Więcej...Gama możliwości

2018-04-11 13:10:40

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć/ wysłać do biura projektu. ...

Więcej...POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA.PRAWNA

2018-04-11 13:10:40

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od dnia 16 kwiecień 2018 roku w związku z programem „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie otwarty punkt pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla mieszkańców gminy Iwkowa. ...

Więcej...Proponowane formy wsparcia

2018-04-11 13:10:40

Dyrektor PPP w Brzesku zwraca się z prośbą o udostępnienie osobom zainteresowanym informacji o proponowanych formach wsparcia. ...

Więcej...JAK UZYSKAĆ INFORMACJE O STANIE SPRAWY O USTALENIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+)

2018-04-03 08:51:40

Informacje o stanie sprawy o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) można uzyskać: Za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie; ...

Więcej...Dodatkowa elektroniczna - Karta Dużej Rodziny

2018-03-20 08:51:40

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) od 1 stycznia 2018 r. możliwe jest ubieganie się o przyznanie dodatkowej elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny. ...

Więcej...Grupa wsparcia dla rodziców

2018-02-15 07:51:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, iż rusza grupa wsparcia dla rodziców organizowanym przez Ośrodek interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2 B. ...

Więcej...Grupa Wsparcia

2018-02-09 07:51:40

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna cykl spotkań dla osób doznających przemocy. Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 16.00 – 18.30. Pierwsze spotkanie planuje się na 28 lutego 2018 r. ...

Więcej...Informacja

2017-10-31 10:51:40

W ramach dotacji od Wojewody, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej, zatrudniony jest asystent rodziny. ...

Więcej...Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2017-10-31 10:51:40

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby mieszkające samotnie, starsze i niepełnosprawne w sąsiedztwie. ...

Więcej...