Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gama możliwości

2018-04-11 13:10:40

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć/ wysłać do biura projektu. ...

Więcej...POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA.PRAWNA

2018-04-11 13:10:40

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od dnia 16 kwiecień 2018 roku w związku z programem „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie otwarty punkt pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej dla mieszkańców gminy Iwkowa. ...

Więcej...Proponowane formy wsparcia

2018-04-11 13:10:40

Dyrektor PPP w Brzesku zwraca się z prośbą o udostępnienie osobom zainteresowanym informacji o proponowanych formach wsparcia. ...

Więcej...JAK UZYSKAĆ INFORMACJE O STANIE SPRAWY O USTALENIE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+)

2018-04-03 08:51:40

Informacje o stanie sprawy o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) można uzyskać: Za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie; ...

Więcej...Dodatkowa elektroniczna - Karta Dużej Rodziny

2018-03-20 08:51:40

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) od 1 stycznia 2018 r. możliwe jest ubieganie się o przyznanie dodatkowej elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny. ...

Więcej...Grupa wsparcia dla rodziców

2018-02-15 07:51:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, iż rusza grupa wsparcia dla rodziców organizowanym przez Ośrodek interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2 B. ...

Więcej...Grupa Wsparcia

2018-02-09 07:51:40

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna cykl spotkań dla osób doznających przemocy. Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 16.00 – 18.30. Pierwsze spotkanie planuje się na 28 lutego 2018 r. ...

Więcej...Informacja

2017-10-31 10:51:40

W ramach dotacji od Wojewody, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej, zatrudniony jest asystent rodziny. ...

Więcej...Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2017-10-31 10:51:40

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby mieszkające samotnie, starsze i niepełnosprawne w sąsiedztwie. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2017-09-21 13:51:40

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w catej Polsce. W sierpniu 2017 roku rozpoczęta się realizacja Podprogramu 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. ...

Więcej...Zostań SUPERW!

2017-09-14 09:02:00

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który niesie potrzebującym mądrą pomoc, dając impuls do zmiany życia. Mądra pomoc polega na tym, źe niekoniecznie pomaga się ludziom, którzy na pierwszy rzut oka zdają się jej potrzebować. ...

Więcej...Stypendium o charakterze socjalnym

2017-08-01 09:19:00

GOPS w Iwkowej informuje, że wnioski o stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Iwkowa na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą do 15 września 2017

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETNE WNIOSKI !!!

...

Więcej...Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018

2017-07-25 09:19:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ,,500+'' na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku. ...

Więcej...UWAGA – ODWOŁANE PÓŁKOLONIE !!!

2017-07-04 08:42:39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że okresie wakacyjnym w 2017 roku nie odbędą się półkolonie dla dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS z terenu Gminy Iwkowa w związku z tym, iż Stowarzyszenie będące organizatorem tych półkolonii nie otrzymało środków finansowym na realizacje półkolonii. ...

Więcej...GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IWKOWEJ INFORMUJE, ŻE W SIEDZIBIE OŚRODKA URUCHOMIONY ZOSTAŁ PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

2017-06-12 14:42:39

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od dnia 20 czerwiec 2017 roku zostanie uruchomiony punkt pomocy prawnej w związku z programem „ Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej”, który jest sfinansowany w całości ze środków otrzymanych od Wojewody. ...

Więcej...SZANSA NA LEPSZE JUTRO

2017-05-16 11:29:07

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
  • osoby z wadą słuchu: słabosłyszący, niesłyszący, głusi (ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
  • zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego (oświadczenie)
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (oświadczenie)
  • osoba bezrobotna (zaświadczenie z urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna)
...

Więcej...POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IWKOWA

2017-05-08 09:12:48

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od dnia 19 maj 2017 roku działa w strukturze Ośrodka punkt pomocy psychologiczej w związku z programu „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej” sfinansowanym w całości z tegoż programu. ...

Więcej...Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2017-03-20 09:12:48

jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. ...

Więcej...„Małopolskie Aktywne Kobiety” - kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla kobiet.

2017-03-13 09:12:48

Do udziału w projekcie zapraszamy:
  • kobiety powyżej 50 roku życia
  • mieszkające na terenie powiatu brzeskiego,
  • bezrobotne, nie pracujące, w tym także kobiety opiekujące się starszym niedołężnym członkiem rodziny lub dzieckiem do lat 7
...

Więcej...