Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednorazowe świadczenie w wysokosci 4000,00 zł w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

2017-01-04 09:16:55

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ''Za życiem'' (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Ponizej link do informatora opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczące przysługujacych uprawnień w ramach w/w ustawy.

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/Autor: Oleksy Marta