Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

2017-01-31 09:16:55

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM do skorzystania z darmowych porad specjalistów (prawnika, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz do skorzystania z pomocy materialnej, w tym pokrywanie kosztów:

  • żywności lub bonów żywnościowych
  • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
  • edukacji ogólnokształcącej i zawodowej, także na zasadach indywidualnego kształcenia
  • czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
  • świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  • przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem powyższych świadczeń


Zapraszamy do naszych punktów w Tarnowie
(ul. Krakowska 13/10) Nr tel. 519 820 707, i Nowym Sączu
(ul. Nawojowska 17a),nr tel. : 513 074 413
e-mail pokrzywdzeni@fundacjatarnowskiego.pl

Autor: Oleksy Marta