Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Małopolskie Aktywne Kobiety” - kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla kobiet.

2017-03-13 09:12:48

do udziału w projekcie zapraszamy:
 • kobiety powyżej 50 roku życia
 • mieszkające na terenie powiatu brzeskiego,
 • bezrobotne, nie pracujące, w tym także kobiety opiekujące się starszym niedołężnym członkiem rodziny lub dzieckiem do lat 7


W ofercie:

 • wsparcie specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy
 • wsparcie w określeniu ścieżki zawodowej poprzez tworzenie dla Ciebie Indywidualnego Planu Działania określającego niezbędne działania jak szkolenia/staże
 • możliwość nabycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach wskazanych przez Ciebie i potrzebnych na rynku pracy (szeroki wybór szkoleń) m.in. kursy językowe, gastronomicznie, księgowe, prawa jazdy etc. kończących się uzyskaniem odpowiednich uprawnień
 • zdobycie praktycznego doświadczenia w swojej branży w trakcie 3-miesięcznego stażu
 • okazja do budowania silniejszej pozycji na rynku pracy przez 6 lub 12- miesięczny okres zatrudnienia


Ponadto:

 • Stypendium stażowe i szkoleniowe, zwrot kosztów przejazdu
 • Pokrycie kosztów egzaminów oraz badań
 • Dofinansowanie do kosztów mieszkania przy samodzielnym znalezieniu pracy daleko od swojego dotychczasowego miejsca pobytu.


Rekrutacja trwa – ilość miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje można uzyskać w:


Centrum Wsparcia „Kolping” Brzesko

32-800 Brzesko, ul. Plac św. Jakuba 3
tel.: 14/68 62 302; 512 718 654

Projekt „Małopolskie Aktywne Kobiety” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Autor: Oleksy Marta