Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Grupa Wsparcia

2018-02-09 07:51:40

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna cykl spotkań dla osób doznających przemocy. Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 16.00 – 18.30. Pierwsze spotkanie planuje się na 28 lutego 2018 r.

Ważnym punktem w działaniach grupy będzie:

  • motywowanie do podejmowania działań, których oczekiwanym rezultatem będzie przerwanie występowania przemocy w rodzinie,
  • praca z uczestnikami grupy wsparcia w oparciu o techniki warsztatowe pozwalające na zdobycie praktycznej wiedzy w radzeniu sobie z trudnościami dnia codziennego,
  • pomoc psychologiczna
  • pomoc w postaci radcy prawnego
  • informowanie o różnych formach świadczonej pomocy
  • podjęcie działań pozwalających na branie odpowiedzialności za siebie i uwalnianie od przekonania o odpowiedzialności za partnera
Autor: Szewczyk Agata