Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Piknik Rodzinny 2018 r.

2018-06-04 09:05:40

W dniu 27 maj 2018 r. Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Marcina Kątskiego w Kątach odbył się Piknik Rodzinny 2018 r. W pikniku wzieli udział rodzice uczniów PSP w Kątach jak również okoliczni mieszkańcy z całymi rodzinami.

Podczas trwania występów Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej Bogumiła Nowak oraz pracownicy socjalni służyli pomocą w poszerzaniu wiedzy i uwrażliwiania mieszkańców na zjawisko przemocy, uzależnień XIX wieku, oraz wpływu prawidłowych wzorców rodzicielskich w dalszych etapach życia dzieci. W punkcie konsulatacyjnym można było uzyskać informację, ulotki, książeczki jak reagować na zjawisko przemocy, uzależnienia oraz w jakich instytucjach szukać pomocy. Uczestnicy otrzymali również harmonogramy pracy psychologa, pedagoga i radcy prawnego którzy w ramach Programu „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej” służą pomocą w GOPS Iwkowa.Autor: Szewczyk Agata