Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny

2018-09-26 09:05:40

Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Iwkowej informuje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 1 października 2018 roku o godzinie 16:00.

Zajęcia będą się odbywać w Brzesku przy ul. Piastowska 2 ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnej nr 2 w Brzesku)

Kontakt: PCPR Brzesko Aneta Rzepa tel. 14/ 66 30 031 w godz. 8:30 – 15:00Autor: Tucznio Dorota