Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
25 listopada-10 grudnia po raz kolejny rusza międzynarodowa Kampania ''16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć''.

2016-11-30 08:53:54

Wybór dni nie jest przypadkowy 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ma to symbolizować związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka i podkreślać, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. ...

Więcej...Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

2016-11-21 09:51:40

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. ...

Więcej...Wszystko zależy od przyszłego weekendu: każdy Polak będzie mógł podzielić się jedzeniem!

2016-11-21 09:16:55

Prawie 9 milionów ton jedzenia, z którego mogło powstać 18 milionów posiłków dla ludzi, którzy bardzo tego potrzebują. Tak można najprościej podsumować 20 lat Świątecznej Zbiórki Żywności. W zeszłym roku jedzenie z Zbiórki trafiło do 230 tys. osób. Teraz będzie prowadzona w 3500 sklepach, 500 miejscowościach i przez 50 tys. wolontariuszy. 25-27 listopada – od przyszłego weekendu naprawdę wszystko zależy. Banki Żywności zwracają się o pomoc do mediów w nagłośnieniu informacji, bo nikt nie może zostać bez jedzenia na święta! ...

Więcej...Małopolskie Aktywne Kobiety

2016-10-13 08:32:08

Projekt Małopolskie Aktywne Kobiety adresowany jest do kobiet zarówno bezrobotnych jak i biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatu brzeskiego. Projekt zakłada doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, efektem tych działań ma być zdobycie zatrudnienia przez uczestniczki projektu - udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. ...

Więcej...UWAGA

2016-09-07 08:32:08

Wnioski o stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Iwkowa na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą do 15 września 2016

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski !!!!!!!!!! ...

Więcej...UWAGA

2016-09-06 08:32:08

Od 1 września 2016 r. można składać wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2016/2017.

W przypadku złożenia wniosku do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad następuję do dnia 30 listopada. ...

Więcej...Projekt "Animator Pracy"

2016-08-25 08:32:08

Szukasz pracy??
Weź udział w projekcie ANIMATOR PRACY !!
Zapraszamy osoby pozostające bez pracy, z woj. małopolskiego do udziału w projekcie. ...

Więcej...Półkolonia w Iwkowej – 25.07-5.08.2016

2016-08-23 14:25:57

W dniach od 25 lipca do 5 sierpnia bieżącego roku, dzieci z naszej gminy, dzięki dofinansowaniu ze stowarzyszenia Pro Vicus Novum, miały możliwość spędzenia wakacyjnego czasu podczas półkolonii. ...

Więcej...Ankieta

2016-08-08 15:03:46

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku. ...

Więcej...Ankieta

2016-08-03 15:03:46

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku. Ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego. ...

Więcej...Niepełnosprawny pracownik 30+

2016-08-01 08:32:08

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Więcej...„APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych”

2016-07-14 14:35:57

Uprzejmie informujemy, że Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ...

Więcej...Akcja promocyjna programu RODZINA 500+

2016-07-11 10:35:57

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek. ...

Więcej...Półkolonie dla dzieci

2016-07-06 14:35:57

Półkolonie dla dzieci, których jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS albo pobiera świadczenia emerytalne lub rentowe w KRUS. ...

Więcej...Maturzysto!

2016-07-04 13:41:39

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich.

W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500zł. ...

Więcej...KOMUNIKAT W SPRAWIE 500 + DLA OSÓB, KTÓRYCH WSPÓŁMAŁŻONEK PRACUJE W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UE, EOG LUB SZWAJCARII

2016-06-27 08:12:39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że nieustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w Polsce przez osoby których współmałżonek jest aktywny zawodowo w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, może skutkować pomniejszeniem świadczeń rodzinnych wypłacanych za granicą o wysokość świadczenia wychowawczego, należnego w Polsce.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w GOPS w Iwkowej. ...

Więcej...Akcja promocyjna programu RODZINA 500+

2016-06-27 08:09:38

W ramach promocji Programu Rodzina 500+ pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poprowadzą akcję promocyjno-informacyjną na terenie województwa małopolskiego. W ramach akcji odwiedzą małopolskie gminy 500busem. W ramach tej akcji w Iwkowej (plac targowy) w dniu 29.06.2016 w godz. 9:00 – 10:30 pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego bedą udzielać niezbednych informacji dla mieszkańców naszej gminy odnośnie programu RODZINA 500+. ...

Więcej...Informacja

2016-06-06 09:20:19

FUNDACJA HETMANA TARNOWSKIGO PUNKT W BRZESKU ul. Długa 6 OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM INFORMUJE, ŻE OSOBĄ DO KONTAKTU JEST PANI PAULINA MAGIERA PUNKT CZYNNY JEST W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH OD 8:30 DO 15: 30 TEL 513066421 ...

Więcej...Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

2016-05-23 12:16:53

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce ...

Więcej...