Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY IWKOWA

2017-05-08 09:12:48

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od dnia 19 maj 2017 roku działa w strukturze Ośrodka punkt pomocy psychologiczej w związku z programu „Wsparcie finansowe zadań i poprawa realizacji zadań pomocy społecznej” sfinansowanym w całości z tegoż programu. ...

Więcej...Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2017-03-20 09:12:48

jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. ...

Więcej...„Małopolskie Aktywne Kobiety” - kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla kobiet.

2017-03-13 09:12:48

Do udziału w projekcie zapraszamy:
  • kobiety powyżej 50 roku życia
  • mieszkające na terenie powiatu brzeskiego,
  • bezrobotne, nie pracujące, w tym także kobiety opiekujące się starszym niedołężnym członkiem rodziny lub dzieckiem do lat 7
...

Więcej...STOP DLA WYKLUCZENIA

2017-03-13 09:12:48

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w projekcie:

STOP DLA WYKLUCZENIA

Głównym celem projektu jest zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do powrotu lub wejścia na rynek pracy i uzyskania zatrudnienia przez 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) spełniających kryteria grupy docelowej. ...

Więcej...Program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy

2017-03-01 12:33:37

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, że 06.03.2017 rok o godzinie 16.00 rozpoczyna się kolejna edycja programu korekcyjno edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Zajęcia programu realizowane są w formie grupowej przez specjalisto w- trenerów posiadających kwalifikacje zgodnie z Rozporz. MpiPS z dnia 22 lutego 2011 rok (dz.U.Nr 50, poz 2590). ...

Więcej...Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

2017-02-27 13:51:40

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. ...

Więcej...OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM

2017-01-31 09:16:55

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM do skorzystania z darmowych porad specjalistów (prawnika, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz do skorzystania z pomocy materialnej, w tym pokrywanie kosztów ...

Więcej...Jednorazowe świadczenie w wysokosci 4000,00 zł w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

2017-01-04 09:16:55

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ''Za życiem'' (Dz. U. z 2016, poz. 1860). ...

Więcej...25 listopada-10 grudnia po raz kolejny rusza międzynarodowa Kampania ''16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć''.

2016-11-30 08:53:54

Wybór dni nie jest przypadkowy 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ma to symbolizować związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka i podkreślać, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. ...

Więcej...Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

2016-11-21 09:51:40

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. ...

Więcej...Wszystko zależy od przyszłego weekendu: każdy Polak będzie mógł podzielić się jedzeniem!

2016-11-21 09:16:55

Prawie 9 milionów ton jedzenia, z którego mogło powstać 18 milionów posiłków dla ludzi, którzy bardzo tego potrzebują. Tak można najprościej podsumować 20 lat Świątecznej Zbiórki Żywności. W zeszłym roku jedzenie z Zbiórki trafiło do 230 tys. osób. Teraz będzie prowadzona w 3500 sklepach, 500 miejscowościach i przez 50 tys. wolontariuszy. 25-27 listopada – od przyszłego weekendu naprawdę wszystko zależy. Banki Żywności zwracają się o pomoc do mediów w nagłośnieniu informacji, bo nikt nie może zostać bez jedzenia na święta! ...

Więcej...Małopolskie Aktywne Kobiety

2016-10-13 08:32:08

Projekt Małopolskie Aktywne Kobiety adresowany jest do kobiet zarówno bezrobotnych jak i biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatu brzeskiego. Projekt zakłada doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, efektem tych działań ma być zdobycie zatrudnienia przez uczestniczki projektu - udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. ...

Więcej...UWAGA

2016-09-07 08:32:08

Wnioski o stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Iwkowa na rok szkolny 2016/2017 przyjmowane będą do 15 września 2016

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski !!!!!!!!!! ...

Więcej...UWAGA

2016-09-06 08:32:08

Od 1 września 2016 r. można składać wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2016/2017.

W przypadku złożenia wniosku do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad następuję do dnia 30 listopada. ...

Więcej...Projekt "Animator Pracy"

2016-08-25 08:32:08

Szukasz pracy??
Weź udział w projekcie ANIMATOR PRACY !!
Zapraszamy osoby pozostające bez pracy, z woj. małopolskiego do udziału w projekcie. ...

Więcej...Półkolonia w Iwkowej – 25.07-5.08.2016

2016-08-23 14:25:57

W dniach od 25 lipca do 5 sierpnia bieżącego roku, dzieci z naszej gminy, dzięki dofinansowaniu ze stowarzyszenia Pro Vicus Novum, miały możliwość spędzenia wakacyjnego czasu podczas półkolonii. ...

Więcej...Ankieta

2016-08-08 15:03:46

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku. ...

Więcej...Ankieta

2016-08-03 15:03:46

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku. Ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego. ...

Więcej...Niepełnosprawny pracownik 30+

2016-08-01 08:32:08

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Więcej...