Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

2015-07-02 11:36:41

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2015/2016. Stypendia dla osób zamieszkałych (posiadających stałe zameldowanie nie krócej niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu) na terenie gminy Iwkowa będą przyznawane w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Aby ubiegać się o stypendium w wysokości 5.000,00 zł kandydat musi:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze.
 • uzyskać rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.

[nbsp]

Termin składania wniosków o udzielenie rekomendacji do ubiegania się o stypendium wraz z załącznikami, w biurze Stowarzyszenia przy stadionie IVY Iwkowa, upływa 5 sierpnia 2015 roku tj. środa o godzinie 16-tej.

[nbsp]

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Jasnos tel. 693 45 48 72, jasnos@op.pl, www.iwkowa.pl

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium powinny:

1. Zapoznać się ze szczegółami przyznawania stypendium oraz regulaminem

2. Wypełnić Wniosek o uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Do[nbsp]Wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2015 r.
 • kopię świadectwa dojrzałości [jak policzyć punkty z matury, można dowiedzieć się wykorzystując ALGORYTM],
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa od 2008 roku realizuje program wsparcia finansowego młodzieży w zdobywaniu wykształcenia w oparciu o Fundusz Stypendialny „Dobry Start”. Od tego czasu 43 osób z gminy Iwkowa uzyskało w ten sposób stypendium, pozwalające na kontynuowanie nauki (40 osób z Programu Stypendiów Pomostów, 2 osoby z Programu „Agrafka Agory” oraz 1 osoba ze środków własnych SRiPGI).

Autor: Katarzyna Jasnos

Autor: Jasnos Katarzyna