Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Nowa przestrzeń w gminie: Fitness Park w Nagórzu

2015-02-13 11:36:41

Zakończył się ostatni projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER. 31 października 2014 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Iwkowej Nagórzu. Miejsce przy szkole podstawowej wyposażone zostało w ławki, kosz na śmieci i stojak na rowery. Powstał tam również mini fitness park z zewnętrznymi urządzeniami rekreacyjnymi (biegacz + orbit rek; ławka + prostownik pleców; prasa nożna + wioślarz; wyciąg górny + wyciskanie siedząc) oraz wykonano monitoring. W ramach projektu zakupiono też przenośne stoisko składane oraz 8 kompletów ławostołów. Miejsce to jest ogólnodostępne, już wiosną zapraszamy do korzystania z urządzeń rekreacyjnych i spędzania tam wolnego czasu wszystkich mieszkańców gminy oraz turystów. W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację tej inwestycji: Urzędowi Gminy w Iwkowej za dofinansowanie wkładu własnego, mieszkańcom, wolontariuszom oraz pracownikom szkoły za pomoc w dodatkowych pracach związanych z inwestycją, Urzędowi Marszałkowskiemu za dofinansowanie, a Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, poprzez którą pozyskane zostały środki na realizację, za okazaną pomoc przy wszystkich projektach SRiPGI w ramach osi 4 Leader.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Iwkowej Nagórzu: montaż urządzeń fitness, elementów dodatkowych, stoiska składanego oraz wykonanie monitoringu”realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: Jasnos Katarzyna