Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

''Umiem pływać'' w 2017 roku!

2017-02-21 13:00:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa otrzymała od Ministerstwa Sporu i Turystyki dofinansowanie na realizację w 2017 roku zajęć nauki pływania dla uczniów klas II-III szkół podstawowych.

Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało naszemu Stowarzyszeniu dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora, opiekę wychowawcy oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

Celem projektu jest nauka pływania uczniów klas II-III szkół podstawowych, którzy nie umieją pływać, poznanie różnych stylów pływackich, oswojenie z przebywaniem w wodzie, a także zapoznanie się z zasadami bezpiecznego zachowania nad wodą.

W 2017 roku w projekcie „Umiem pływać” weźmie udział 90 uczniów z całej Gminy. Zostaną oni podzieleni na 15-osobowe grupy. Dla każdej grupy przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy będzie trwał 2 godziny lekcyjne.Autor: Mida Agnieszka