Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Projekt: Adaptacja i kompleksowe wyposażenie piwnicy kulturalnej, sali prób i pracowni plastycznej zakończony!

2019-03-25 11:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zakończyło realizację projektu pn. Adaptacja i kompleksowe wyposażenie piwnicy kulturalnej, sali prób i pracowni plastycznej. Celem działania było zachowanie dziedzictwa lokalnego mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego obszaru na rzecz mieszkańców i turystów poprzez adaptację i kompleksowe wyposażenie piwnicy kulturalnej, sali prób i pracowni plastycznej w gminie Iwkowa w 2018 roku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze zrealizowanego przedsięwzięcia.

Operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Autor: Mida Agnieszka