Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Ogłoszenie o naborze do Programu Stypendiów Pomostowych

2019-06-26 11:08:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2019/2020. Stypendia dla osób zamieszkałych (posiadających stałe zameldowanie nie krócej niż 2 lata od daty ogłoszenia programu) na terenie gminy Iwkowa będą przyznawane w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Aby ubiegać się o stypendium w wysokości 5.000,00zł kandydat musi:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019r. i być maturzystą z 2019 roku,
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688,00 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze.
  • uzyskać rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.


Termin składania wniosków o udzielenie rekomendacji do ubiegania się o stypendium wraz z załącznikami, w biurze Stowarzyszenia (budynek Urzędu Gminy w Iwkowej piętro II pomieszczenia GOK), upływa 9 sierpnia 2019 roku tj. poniedziałek o godzinie 15 - tej. Szczegółowych informacji udziela osoba kontaktowa tel. 502250479 sripgi@iwkowa.pl

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium powinny:

  1. Zapoznać się ze szczegółami przyznawania stypendium oraz regulaminem
  2. Wypełnić Wniosek o uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa


Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2019r.
  • kopię świadectwa dojrzałości [jak policzyć punkty z matury, można dowiedzieć się wykorzystując ALGORYTM],
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia


Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa od 2008 roku realizuje program wsparcia finansowego młodzieży w zdobywaniu wykształcenia w oparciu o Fundusz Stypendialny „Dobry Start”. Od tego czasu 60 osób z gminy Iwkowa uzyskało w ten sposób stypendium, pozwalające na kontynuowanie nauki (57 osób z Programu Stypendiów Pomostów, 2 osoby z Programu „Agrafka Agory” oraz 1 osoba ze środków własnych SRiPGI).

Autor: Mida Agnieszka