Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Śliwkowa Iwkowa.

2019-05-04 11:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w projekcie grantowym pn: „Śliwkowa Iwkowa” – wdrożenie marki lokalnej promującej zasoby lokalne gminy Iwkowa”. Projekt odpowiada na problem niewystarczającej promocji obszaru w oparciu o produkty lokalne, a także słabego zaplecza marketingowego, które mogłoby być wykorzystywane przez podmioty zajmujące się turystyką na obszarze gminy. DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

Projekt zakłada więc podjęcie kompleksowych działań, których efektem będzie wdrożenie marki Śliwkowa Iwkowa:

 1. Inwentaryzacja produktów lokalnych z terenu gminy, które mogłyby stać się wiodącymi w kontekście tworzonej marki (wolontariat)
 2. Certyfikacja produktów lokalnych opatrzonych logiem Śliwkowa Iwkowa:
  • opracowanie regulaminu
  • wykonanie dyplomu certyfikacyjnego
  • koszt komisji certyfikującej (wolontariat)
  • zakup tabliczek do oznakowania certyfikowanych podmiotów
 3. Przygotowanie pakietów turystycznych certyfikowanych podmiotów
  • spotkanie wszystkich podmiotów z trenerem marki
  • opracowanie zebranych materiałów przez trenera marki
 4. Wykonanie logotypu marki „Śliwkowa Iwkowa”
 5. Zakup namiotu promocyjnego z oznakowaniem
 6. Skład i wydruk folderu promującego markę „Śliwkowa Iwkowa” (1000 egz.)
 7. Zakup gadżetów promocyjnych z oznakowaniem marki (rękodzieło, wzór śliwka, 500 egz.)
W projekcie uczestniczyć będzie 25 osób, które zdecydują się wspólne budowanie marki Śliwkowa Iwkowa (przedstawiciele samorządu, NGO, przedsiębiorcy, twórcy ludowi). Dostęp do projektu będzie otwarty.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą do dnia 31.05.2019r.

 • tel. 502-250-479 lub
 • mail. sripgiwkowa@gmail.com


Decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor: Mida Agnieszka