Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Śliwkowa Iwkowa.

2019-05-07 11:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w projekcie grantowym pn: „Promocja marki lokalnej poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi marketingowych”. Projekt odpowiada na problem niewystarczającej promocji obszaru w oparciu o produkty lokalne, a także słabego zaplecza marketingowego, które mogłoby być wykorzystywane przez podmioty zajmujące się turystyką na obszarze gminy.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

 1. Zakup innowacyjnej usługi marketingowej składającej się z:
  • rejestracja wypowiedzi + ujęcia z miejsca nagrania służące wzbogaceniu przekazu
  • opracowanie materiałów wideo, tekstowych i audio (2-4 min)
  • gotowy materiał do embedowania (osadzenia na www),
  • NAPISY (transkrypcja wypowiedzi),
  • niezmontowane wypowiedzi dla tv tradycyjnej, i internetowej, - wywiad w formie tekstowej - plik audio dla radia tradycyjnego i internetowego, rozesłanie materiałów do użytkowników oraz mediach społecznościowych
 2. Wykonanie sesji fotograficznej obszaru pod kątem produktów i usług lokalnych oraz stworzenie bazy fotograficznej do wykorzystania przez podmioty turystyczne w gminie Iwkowa


Zgłoszenia i zapisy przyjmowane będą do dnia 31.05.2019r.

 • tel. 502-250-479 lub
 • mail. sripgiwkowa@gmail.com Decyduje kolejność zgłoszeń.


Decyduje kolejność zgłoszeń.

Autor: Mida Agnieszka