Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Projekt „ Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa” zrealizowany!

2021-04-19 12:34:12

W ramach operacji zakupione zostało nowoczesne oświetlenie sceniczne w skład którego wchodzą głowy ruchome, reflektory sceniczne i doświetlacze z akcesoriami, różnego rodzaju światło efektowe, wytwornica dymu , haki do montażu urządzeń oraz linki zabezpieczające z niezbędnymi certyfikatami i atestami bezpieczeństwa. Przewidziano również zakup okablowania niezbędnego do prawidłowego podłączenia i działania oraz skrzyń transportowych niezbędnych do bezpiecznego przechowywania oraz także transportu urządzeń

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego mające na celu szerzenie lokalnej kultury obszaru na rzecz mieszkańców i turystów poprzez zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego używanego do organizacji wydarzeń kulturalnych w gminie Iwkowa. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Projekt „ Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa” dofinansowano ze Środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi.

Koszt realizacji projektu: 54 487,34 zł

Kwota dofinansowania: 44 000,00 zł

Autor: Mida Agnieszka