Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Zapraszamy na warsztaty fotograficzne

2023-12-01 12:34:12

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa projektu pt. “Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego i sprzętu fotograficznego na potrzeby organizacji i dokumentacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa”. Projekt dofinansowano ze środków PROW na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”