Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego i sprzętu fotograficznego na potrzeby organizacji i dokumentacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa

2023-12-07 12:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zrealizowało projekt pt. “Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego i sprzętu fotograficznego na potrzeby organizacji i dokumentacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa” mający na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Autor: Mida Agnieszka