STOWARZYSZENIE 'WOJAKOWA'

Z fundacją PZU po lekcjach w Wojakowej !!!

2018-02-19 07:51:40

Szkoła Podstawowa w Wojakowej wraz z STOWARZYSZENIEM "WOJAKOWA" realizuje nowatorski projekt finansowany przez fundację PZU pn. "Jak przygoda to tylko z wiedzą, bo szkoła po lekcjach uczy, bawi, wychowuje i rozwija!" Projekt oparty jest na zrealizowaniu innowacyjnych interdyscyplinarnych warsztatów, które pozwolą uczniom otworzyć się na świat wyobraźni, uczuć i doświadczeń. Celem działań jest również przeciwdziałanie postrzeganiu szkoły jako miejsca nudnego, mało zaangażowanego w rozwój uczniów oraz kształtowanie wizerunku szkoły otwartej, pełnej inwencji twórczych, pełnej życia i ciekawych pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Działania warsztatowe wykraczają poza ofertę szkolną i poprawią standardy nauczania, prowadzone są innowacyjnymi i nowatorskimi metodami w grupach wiekowych. Projekt składa się z 3 etapów I: rekrutacja II: warsztaty i zajęcia, wyjazdy, rajdy, zajęcia terenowe;. III: podsumowanie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych: regionalno-przyrodniczych, sportowych, teatralno- tanecznych, literackich, matematycznych, językowych oraz wyjazdach do teatru, muzeum, operetki. Zadania projektowe będą realizowane od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

W tegorocznej edycji do Fundacji PZU wpłynęło 210 wniosków. Dotacje przyznano 28 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU. Niewątpliwie jest to nasz duży sukces, że znaleźliśmy się na liście organizacji, którym przyznano dofinansowanie.Autor: Czyżycka - Duda Iwona