STOWARZYSZENIE 'WOJAKOWA'

Warsztaty, zajęcia, programy badawcze w ramach projektu z Fundacją PZU po lekcjach !

2018-04-26 08:33:55

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej wraz z STOWARZYSZENIEM "WOJAKOWA" realizuje nowatorski projekt finansowany przez Fundację PZU po lekcjach pn. "Jak przygoda to tylko z wiedzą, bo szkoła po lekcjach uczy, bawi, wychowuje i rozwija!"

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty szkoły, jak też pełniejsze zaangażowanie uczniów w własny rozwój intelektualny i emocjonalny. Zajęcia prowadzone są w grupach rówieśniczych, co pozwala na wzajemne przekazywanie sobie wiedzy i podnosi efektywność nauki, tworzy inspirujące sytuacje do działania . Uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych, projektach badawczych typu:

  1. Warsztaty regionalno-przyrodnicze na szlaku: Wędruj, odkryj, szanuj!
  2. Angielskie "Little Broadway" - poznajemy język angielski bawiąc się w teatr
  3. Warsztaty teatralno-muzyczne dla uczniów klas IV-VII "Spektakl na bis"
  4. Zajęcia taneczno-ruchowe: "Stawiam na aktywność!"
  5. RozRachunki z Wojakową w tle - warsztaty matematyczne.
  6. Każdy może zostać literatem - tworzymy i ilustrujemy książkę
  7. Wysportowany obieżyświat - zajęcia sportowo-ruchowe.


Różnorodność działań przyniesie trwałą zmianę w społeczności lokalnej, pozwoli na poprawę jakości nauczania i wykroczy poza standardy edukacyjne, udoskonali umiejętności pracy w zespole, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, podniesie poziom wiedzy i umiejętności uczniów z różnych dziedzin nauki, sprawi, iż dzieci własną postawą zachęcą kolegów i koleżanki do aktywnego uczestnictwa w ubogacaniu dorobku swojej małej ojczyzny. Rodzice nabędą umiejętność kierowania dzieckiem w dalszej edukacji. Każde spotkanie służyły bezpośredniemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami w grupach: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, rodzic- dziecko-nauczyciel i promocji projektu.
Autor: Czyżycka - Duda Iwona