STOWARZYSZENIE 'WOJAKOWA'

Lekcja samorządowa z „Fundacją PZU po lekcjach”

2018-04-26 08:35:32

W ramach warsztatów regionalno-przyrodniczych: Na szlaku: Wędruj, odkryj, szanuj! realizowanych według projektu „Z Fundacją PZU po lekcjach” uczniowie uczestniczyli w obradach XLI sesji Rady Gminy Iwkowa. Celem działania było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego i świadomego w przyszłości działania na rzecz środowiska lokalnego. Poznali strukturę organizacyjną gminy i wynikającymi z niej zadaniami aby w przyszłości mieli świadomość, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszych miejscowości i od nich zależy, jak będzie wyglądać przyszłość naszych lokalnych regionów.

Uczestnicy poinformowali obradujących / Wójta Gminy Iwkowa, radnych, sołtysów wsi, pracowników gminy i zebranych gości/, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojakowej realizuje nowatorski projekt finansowany przez Fundację PZU po lekcjach pn. "Jak przygoda to tylko z wiedzą, bo szkoła po lekcjach uczy, bawi, wychowuje i rozwija!" we współpracy z STOWARZYSZENIEM „WOJAKOWA”. Zajęcia, w których uczestniczą, prowadzone są w grupach rówieśniczych, co pozwala na wzajemne przekazywanie sobie wiedzy i podnosi efektywność nauki, tworzy inspirujące sytuacje do działania. Beneficjenci projektu uczestniczą w zajęciach warsztatowych, projektach badawczych, rajdach, wycieczkach edukacyjnych. Uczestnicy przekazali na ręce radnych i pana Wójta listy od uczniów pisanych do radnych oraz ich prośby:

My młodzi mieszkańcy wsi Wojakowa oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej zwracamy się z prośbą :

O wybudowanie w naszej miejscowości chodników przy drogach powiatowych, aby zapewnić nam bezpieczne poruszanie się, ponieważ od dłuższego czasu występuje wzmożony ruch samochodowy, mamy wąskie pobocza i często zmuszani jesteśmy poruszać się fosą,

Prosimy też o poinformowanie właścicieli psów aby nie poruszały się one swobodnie po drogach, gdyż zagraża to naszemu bezpieczeństwu, a młodsze dzieci zmuszone są do dowożenia przez rodziców do szkoły,

Prosimy też o zgłoszenie naprawy drogi powiatowej w Kozinach, jest ona bardzo zniszczona oraz wykonanie wodociągu dla mieszkańców wsi,

Ponadto pozwalamy sobie ponownie prosić o wsparcie naszego wyjazdu na zieloną szkołę do Jarosławca, my w szkole zbieramy fundusze na wyjazd przygotowujemy i sprzedajemy bułki.

Zadanie to miało na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości młodych Małopolan w zakresie zasad funkcjonowania samorządu lokalnego, jak również przygotowanie młodych obywateli do aktywnego uczestnictwa a życiu społecznym i kulturowym regionu.

Uczestnicy XLI Sesji Rady Gminy IwkowaAutor: Czyżycka - Duda Iwona