STOWARZYSZENIE 'WOJAKOWA'

Wizyta w bibliotece

2018-06-21 08:05:36

W ramach projektu edukacyjnego „Fundacji PZU po lekcjach”: „Jak przygoda to tylko z wiedzą, bo szkoła po lekcjach uczy, bawi, wychowuje i rozwija” uczestnicy zajęć „Każdy może zostać literatem - tworzymy i ilustrujemy książkę” brali udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez panią mgr Anną Dudek. Pierwsze zajęcia pt. „Kilka słów o ..książce” odbyły się w filii biblioteki w Wojakowej. Uczniowie poznali historię powstania książki oraz jej budowę, a potem w pracowali grupach redagując własną książeczkę.

Następne zajęcia pod hasłem „Jak powstaje publikacja” zorganizowano w GBP w Iwkowej. Uczestnicy warsztatów oglądali publikacje opracowane przez pracowników biblioteki, a także prezentację multimedialną.

Po zajęciach uczniowie zwiedzili wystawę obrazów naszej nauczycielki p. Lucyny pt. „Wszystko jest chwilą”. Wystawa stała się inspiracją do stworzenia ilustracji do naszej książki, którą tworzymy w ramach zajęć.

Halina Obal i Anna WańtrychAutor: Czyżycka - Duda Iwona