STOWARZYSZENIE 'WOJAKOWA'

Targi Nauki – podsumowanie projektu

2018-06-27 11:05:36

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej wraz z STOWARZYSZENIEM "WOJAKOWA" realizowała od września 2017 roku do czerwca 2018 roku nowatorski projekt finansowany przez Fundację PZU po lekcjach pn. "Jak przygoda to tylko z wiedzą, bo szkoła po lekcjach uczy, bawi, wychowuje i rozwija!" W ramach działaniach zorganizowano dla uczniów zajęcia warsztatowe z różnych dyscyplin naukowych, wyjazdy edukacyjne do opery krakowskiej, teatru Groteska, obserwatorium astronomicznego, parku krajobrazowego Skamieniałe Miasteczko. Ponadto beneficjenci uczestniczyli w rajdach pieszych, lekcjach muzealnych, projektach badawczych. Zajęcia prowadzone były w grupach rówieśniczych, co pozwalało na wzajemne przekazywanie sobie wiedzy i podniosło efektywność nauki, tworząc inspirujące sytuacje do działania. Zorganizowano dla uczniów 720 godzin zajęć warsztatowych, 4 wyjazdy całodniowe, 2 rajdy piesze i inne ciekawe formy zajęć.

22 czerwca 2018 roku w budynku szkoły miało miejsce uroczyste zakończenie działań projektu w formie Targów Nauki. Beneficjenci zaprezentowali efekty swoich działań poprzez wystawy prac, widowisko teatralno-muzyczne „Jaś i Małgosia” /pantonima/, występ grupy tanecznej. Dodatkowo zaprezentowano zebranym gościom i uczniom film, który przybliżył wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w trakcie ostatnich dziesięciu miesięcy. Na spotkanie zostaną zaproszeni rodzice, rodziny uczniów, mieszkańcy wsi, przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń i innych grup działających na terenie gminy, przedstawiciele partnerów projektu i sponsorzy.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała całej społeczności zaangażowanej w realizację projektu i życzyła udanego wypoczynku.

Autor: Czyżycka - Duda Iwona