Urząd Gminy
14 684-40-10
14 684-40-20
14 684-40-30
14 684-40-40

Kom: FAX: 48 783 995 155
FAX: 14 684-40-60

tel. wew.
Kasa 12
Sekretarz Gminy 13
Informatyk 15
Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnych 17
Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu 18
Samodzielne stanowisko ds. Samorządowych 19
Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych 20 , 29
Finanse i Podatki 21
Obsługa Szkół i Przedszkoli 22
Radca Prawny 24
Urząd Stanu Cywilnego 25
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego 26
Z – ca Wójta ( Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych ) 29
GOK 50
GOPS 60