Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj

O projekcie

2021-09-01 12:34:12

„Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wspieranie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi w szkołach publicznych Gminy Iwkowa”Projekt pn. „Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wspieranie dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i społecznymi w szkołach publicznych Gminy Iwkowa” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Priorytet 10. „Wiedza i kompetencje, działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego”, Poddziałanie 10.1.3 „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Gmina Iwkowa

Realizatorzy Projektu: Urząd Gminy w Iwkowej, 32 -861 Iwkowa 468
oraz następujące szkoły podstawowe działające na obszarze Gminy Iwkowa:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Dobrocieszu,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwkowej,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej Nagórzu,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Marcina Kątskiego w Katach,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Wojakowej

Okres realizacji: od 01.01.2021 r. do 31.03.2023 r.

Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.10.01.03-12-0297/19-00

Wartość projektu wynosi: 1 639 973,26 PLN

Dofinansowanie UE: 1 393 977,27 PLN

Dofinansowanie Budżetu Państwa: 162 269,49 PLN

Wkład własny rzeczowy Beneficjenta: 83 726,50 złCelem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 456 uczniów szkół Gminy Iwkowa poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni szkolnych oraz wzrost kompetencji 52 nauczycieli szkół poprzez ich udział w studiach podyplomowych i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe i społeczne.

Projekt realizowany jest we wszystkich pięciu iwkowskich szkołach podstawowych i adresowany jest do dwóch zasadniczych grup uczniów:

  • po pierwsze tych, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć i wzmocnić swoje kompetencje z takich przedmiotów jak: nauka języków obcych, matematyka, nauki przyrodnicze, a także rozwijać swoje zainteresowania, kreatywność oraz kompetencje społeczne i emocjonalne z wykorzystaniem atrakcyjnych dla uczniów form nauczania oraz z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego;
  • po drugie do dzieci, które gorzej radzą sobie z częścią przedmiotów. Zaproponujemy im szereg zajęć dodatkowych, w trakcie których w bezpiecznych warunkach i w sposób systematyczny będą mogły nadrobić zaległości w materiale oraz poprawić swoje relacje w grupie rówieśniczej. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmą m.in. takie przedmioty jak: matematyka, język angielski, biologia i chemia, a także zajęcia logopedyczne, treningi uczenia się, doskonalenie kompetencji społeczno-emocjonalnych (zajęcia z psychologiem).


W ramach projektu będą także wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie w iwkowskich szkołach i kupowany będzie nowy i niezwykle atrakcyjny sprzęt dydaktyczny, tak aby naukę uczynić jeszcze prostszą i bardziej intuicyjną. Także nauczyciele naszych szkół – w ramach tego projektu – będą podnosić swoje kompetencje i to zarówno przedmiotowe, jak i wychowawcze i społeczne.Autor: Nawrocka Monika