Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

Aktualności - SRiPGI
Zapytanie ofertowe – dostawa urządzeń fitness

2014-11-14 11:36:41

Zapytanie ofertowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej w Iwkowej Nagórzu – wykonan ...

Więcej...Zapytanie ofertowe – wykonanie monitoringu

2014-11-14 11:36:41

Zapytanie ofertowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej w Iwkowej Nagórzu – wykonan ...

Więcej...Boisko w Iwkowej Nagórzu – nareszcie!

2014-09-23 11:36:41

Dobiegły prace związane z czwartym już projektem Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa realizowanym przez w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER ...

Więcej...Wokół Piekarskiej Góry

2014-06-16 09:23:03

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWKOWEJ NAGÓRZU zaprasza na imprezę Wokół Piekarskiej Góry 21 czerwca 2014 r. tj. sobota plac poniżej Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu ...

Więcej...Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania boiska sportowego w Iwkowej Nagórzu

2014-05-08 18:24:52

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje o możliwości składania ofert na wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego w Iwkowej Nagórzu. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia ...

Więcej...Nowy projekt Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

2014-04-23 18:24:13

Od maja 2014 roku rozpocznie się realizacja projektu 'Jak wierzby na wietrze ... - kobiety motorem rozwoju społecznego i integracji międzypokoleniowej na wsi' dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020S. Do uczestnictwa w nim zapraszamy dwuosobowe międzypokoleniowe zespoły składające się z babci (60+) z wnukiem (5-16 lat). ...

Więcej...Promocja Iwkowej

2013-12-09 15:07:20

Zakończył się projekt ''Rozwój turystyki na terenie gminy Iwkowa poprzez promocję aktywnego trybu życia oraz zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu turystycznym'' realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, a dofinansowany z ...

Więcej...Zapraszamy na plac zabaw w Iwkowej Nagórzu

2013-11-04 14:05:09

Zakończył się kolejny projekt Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa realizowany przez w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER związany z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Iwkowej Nagórzu . Na placu przy szkole zamontowano urządzenia do zabawy: wieżę ze zjeżdżalnią, stolik do gry w szachy, huśtawkę, karuzelę, ławki i kosz na śmieci. ...

Więcej...2013 ROK oferty złożone w trybie pozakonkursowym

2013-10-09 13:18:33

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie promocji gminy p.n. "Rozwój turystyki na terenie gminy Iwkowa poprzez promocję aktywnego trybu życia oraz zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu turystycznym", złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa. ...

Więcej...Stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

2013-06-25 15:59:42

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2013/2014. Stypendia dla osób zamieszkałych (posiadających stałe zameldowanie nie krócej niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu) na teren ...

Więcej...Wokół Piekarskiej Góry

2013-06-14 19:50:56

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWKOWEJ NAGÓRZU Zaprasza na imprezę " Wokół Piekarskiej Góry " 22 czerwca 2013 r. tj. sobota plac poniżej Szkoły Podstawowej w Iwkowej Nagórzu ...

Więcej...Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania placu zabaw w Iwkowej Nagórzu

2013-05-15 14:47:29

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje o możliwości składania ofert na wykonanie placu zabaw w Iwkowej Nagórzu. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 tys. euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm. ...

Więcej...Stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

2012-07-02 13:30:27

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje studentów z gminy Iwkowa o możliwości ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2012/2013 ...

Więcej...Wokół Piekarskiej Góry

2012-06-11 07:52:51

Piękne i bezpieczne place zabaw, hale i boiska sportowe, różnorodny sprzęt rekreacyjny… to marzenia nie tylko naszych dzieci, ale i nas samych: rodziców i nauczycieli ...

Więcej...Rozwój turystyki na terenie gminy Iwkowa poprzez promocję aktywnego trybu życia oraz zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu turystycznym

2012-06-04 12:16:49

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje, iż przystępuje do realizacji projektu 'Rozwój turystyki na terenie gminy Iwkowa poprzez promocję aktywnego trybu życia oraz zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu turystycznym' finansowanego z PROW 2007-2013 działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". ...

Więcej...