NGO

2016 ROK oferta złożona w trybie pozakonkursowym

2016-08-05 11:36:41

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 05 sierpnia 2016 r.

Stowarzyszenie”Przyjaciół Drużkowa Pustego” złożyło ofertę na realizację zadania pn. Bezalkoholowy festyn „STAWIAM NA RODZINĘ", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm,).

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 11 sierpnia 2016 r. do Urzędu Gminy w Iwkowej na adres: 32-861 Iwkowa 468 lub e-mail na adres: gmina@iwkowa.pl.

http://bip.malopolska.pl/Download/get/id,1457604.htmlAutor: Mida Agnieszka