NGO

Małe Granty
2016 ROK oferta złożona w trybie pozakonkursowym

2016-08-17 11:36:41

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. ...

Więcej...2016 ROK oferta złożona w trybie pozakonkursowym

2016-08-05 11:36:41

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwkowa dotyczące oferty realizacji zadania publicznego w zakresie - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. ...

Więcej...