NGO

Zaproszenie

2017-02-20 12:36:41

Wójt Gminy Iwkowa, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizująca projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Partner projektu, serdecznie zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni socjalnych z terenu Gminy Iwkowa na spotkanie animacyjne poruszające ważne zagadnienia z punktu widzenia wszystkich podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej.Autor: Mida Agnieszka