NGO

Ruszyły konsultacje zmian w programie współpracy województwa z NGO w 2018 roku

2018-02-05 08:36:41

Do 12 lutego można zgłaszać ewentualne uwagi związane ze zmianami w programie współpracy województwa małopolskiego z NGO.

Wystartowały konsultacje w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/664/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

W terminie do dnia 12 lutego 2018 r., do godz. 12.00, istnieje możliwość zgłaszania uwag do projektu uchwały SWM pocztą lub mailem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

e-mail: ngo@umwm.pl

z dopiskiem „KONSULTACJE ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY” (liczy się data wpływu do Urzędu).

Kontakt: Zespół ds. Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Zarządu, tel. 12/61 60 538.

Zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Uchwała Nr 150/18 ZWM z dnia 1 lutego 2018 r.

Projekt Uchwały SWM

Formularz konsultacjiAutor: Mida Agnieszka