Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa

SRiPGI
Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego i sprzętu fotograficznego na potrzeby organizacji i dokumentacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa

2023-12-07 12:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zrealizowało projekt pt. “Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego i sprzętu fotograficznego na potrzeby organizacji i dokumentacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa” mający na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. ...

Więcej...Zapraszamy na warsztaty fotograficzne

2023-12-01 12:34:12

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa projektu pt. “Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego i sprzętu fotograficznego na potrzeby organizacji i dokumentacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa”. Projekt dofinansowano ze środków PROW na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” ...

Więcej...Zapraszamy na warsztaty nagłośnieniowe

2023-11-02 12:34:12

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa projektu pt. “Zakup profesjonalnego nagłośnienia scenicznego i sprzętu fotograficznego na potrzeby organizacji i dokumentacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa”. Projekt dofinansowano ze środków PROW na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” ...

Więcej...MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ

2023-05-30 12:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy w Iwkowej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej zapraszają do udziału w II Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej i Poezji Śpiewanej "MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ' ...

Więcej...Walne Zebranie Sprawozdawcze

2023-05-30 12:34:12

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze , które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r ...

Więcej...Akcja oddawania krwi

2021-06-02 12:34:12

Szanowni krwiodawcy!!!

Zapraszamy na zbiórkę krwi w sobotę 4 czerwca 2022 r. w godz. 9:00 - 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej ...

Więcej...Projekt „ Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa” zrealizowany!

2021-04-19 12:34:12

W ramach operacji zakupione zostało nowoczesne oświetlenie sceniczne w skład którego wchodzą głowy ruchome, reflektory sceniczne i doświetlacze z akcesoriami, różnego rodzaju światło efektowe, wytwornica dymu , haki do montażu urządzeń oraz linki zabezpieczające z niezbędnymi certyfikatami i atestami bezpieczeństwa. Przewidziano również zakup okablowania niezbędnego do prawidłowego podłączenia i działania oraz skrzyń transportowych niezbędnych do bezpiecznego przechowywania oraz także transportu urządzeń ...

Więcej...Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

2021-03-22 18:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa, 32-861 Iwkowa 468 zaprasza do złożenia oferty na dostawa sprzętu oświetleniowego w ramach realizacji projektu : „Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez kulturalnych w gminie Iwkowa" ...

Więcej...Iwkowsko – Lipnickie EKOspotkania.

2019-09-19 11:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w projekcie grantowym pn: „Promocja marki lokalnej poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi marketingowych”. ...

Więcej...Ogłoszenie o naborze do Programu Stypendiów Pomostowych

2019-06-26 11:08:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2019/2020. Stypendia dla osób zamieszkałych (posiadających stałe zameldowanie nie krócej niż 2 lata od daty ogłoszenia programu) na terenie gminy Iwkowa będą przyznawane w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. Aby ubiegać się o stypendium w wysokości 5.000,00zł ...

Więcej...Śliwkowa Iwkowa.

2019-05-07 11:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w projekcie grantowym pn: „Promocja marki lokalnej poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi marketingowych”. ...

Więcej...Śliwkowa Iwkowa.

2019-05-04 11:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zaprasza do udziału w projekcie grantowym pn: „Śliwkowa Iwkowa” – wdrożenie marki lokalnej promującej zasoby lokalne gminy Iwkowa”. Projekt odpowiada na problem niewystarczającej promocji obszaru w oparciu o produkty lokalne, a także słabego zaplecza marketingowego, które mogłoby być wykorzystywane przez podmioty zajmujące się turystyką na obszarze gminy. ...

Więcej...Projekt: Adaptacja i kompleksowe wyposażenie piwnicy kulturalnej, sali prób i pracowni plastycznej zakończony!

2019-03-25 11:34:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zakończyło realizację projektu pn. Adaptacja i kompleksowe wyposażenie piwnicy kulturalnej, sali prób i pracowni plastycznej. Celem działania było zachowanie dziedzictwa lokalnego mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego obszaru na rzecz mieszkańców i turystów poprzez adaptację i kompleksowe wyposażenie piwnicy kulturalnej, sali prób i pracowni plastycznej w gminie Iwkowa w 2018 roku. ...

Więcej...
Wyjazd studyjny do Partnerstwa Ducha Gór.

2019-01-31 11:08:12

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa zaprasza na wyjazd studyjny, którego mottem przewodnim będzie zbudowanie na terenie gminy Iwkowa partnerstwa około turystycznego, skupiającego podmioty z trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego, dzięki któremu możliwe będzie urozmaicenie oferty turystycznej gminy Iwkowa. Program został przygotowany tak, by podpatrzeć, jak radzą sobie na Dolnym Śląsku w Partnerstwie Ducha Gór. Wyjazd odbędzie się w terminie 26 – 28 marca 2019. ...

Więcej...
Oferta wynajmu pełnowymiarowego stadionu wraz z namiotem imprezowym i/lub samego namiotu i/lub samego stadionu.

2019-01-12 08:34:12

Niniejsza oferta powstała w ramach inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej pn. „Ekonomizacja Klubu IVA poprzez utworzenie oferty w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego”, realizowanej na mocy umowy zawartej przez Ludowy Klub Sportowy IVA Iwkowa z Operatorem Programu Grantowego Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Więcej...Zaproszenie na szkolenie

2018-12-27 11:08:12

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w unikatowym na skalę województwa małopolskiego bezpłatnym cyklu szkoleń marketingowo-wizerunkowych dla mieszkańców gminy Iwkowa. ...

Więcej...Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

2018-12-10 08:34:12

Zarząd Stowarzyszenia stawia w tym roku na zakup wyposażenia oraz spójną realizacje statutowych celów i budowanie oferty odpłatnej działalności statutowej także w porozumieniu ze swoimi partnerami. ...

Więcej...