Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Gospodarka Komunalna

2016-02-16 11:08:22
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze zmianami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszej gminie:

Gmina organizuje odbiór odpadów, w tym wyłania w przetargu firmę, która będzie odbierała odpady oraz podpisuje z nią umowę.

Wszyscy właściciele nieruchomości składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za odbiór odpadów wnoszona jest do gminy i jest obowiązkiem z mocy prawa.

Segregujesz – płacisz mniej

Z twojej nieruchomości odbierane będą odpady zmieszane, opakowania szklane (słoiki, butelki), opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tektura, metal oraz odpady zielone: odbiór - 14 razy w roku, odpady wielkogabarytowe.

Odpady problemowe (leki, sprzęt RTV i AGD, meble, odpady remontowe itp.) będziesz mógł nieodpłatnie oddać do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Autor: Mida Agnieszka