Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Kody kreskowe

2016-01-20 00:00:00

Obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki


Od stycznia 2014r obowiązkiem jest naklejania na workach kodów kreskowych. Każde gospodarstwo domowe posiada zestaw samoprzylepnych kodów kreskowych z przypisanymi indywidualnie do gospodarstwa objętego systemem gospodarowania odpadami. W związku z tym przypomina się Mieszkańcom Gminy Iwkowa o naklejanie właściwych kodów kreskowego na worek w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Tak oznaczone worki wystawiamy do odbioru. Właściwe oznaczenie worków pozwoli zidentyfikować ilość i jakość odpadów segregowanych, a co za tym idzie osiągnąć wymagane ustawowe poziomy odzysku i recyklingu.


Jeżeli nie posiadają Państwo kodów kreskowych, prosimy o zgłoszenie togo faktu do Firmy Dimarco (tel 14-6844059) lub Urządu Gminy pok. Nr 12 (tel. 14-6844010 w.29).Autor: Mida Agnieszka