Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Aktualności
Segreguj z nami

2023-04-27 10:07:31 Gospodarka odpadami na terenie Gminy Iwkowa

Więcej...ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

2023-01-31 10:07:31 Wójt Gminy Iwkowa informuje, iż zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1966r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej...DEKLARACJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

2020-04-23 11:07:31 Urząd Gminy w Iwkowej dziękuje Mieszkańcom, którzy złożyli nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, iż pomimo upływu terminu składania deklaracji każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest ją złożyć za pośrednictwem email: gmina@iwkowa.pl, epuap lub od poniedziałku do piątku w godzinach obsługi klientów od 9.00 – 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Więcej...KOMUNIKAT W SPRAWIE TEGOROCZNEJ AKCJI ZBIERANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE IWKOWA

2020-03-10 12:07:31 W związku z pojawiającymi się informacjami od Mieszkańców oraz doniesieniami medialnymi dotyczącymi „zasypania centrum Iwkowej odpadami gabarytowymi” Urząd Gminy informuje, iż w ramach przeprowadzonej w Gminie Iwkowa w dniach 03, 04 i 10 marca 2020r. zbiórki odpadów wielkogabarytowych, od właścicieli posesji odbierane były tylko odpady wielkogabarytowe i elektroodpady tj. szafy, wersalki, dywany, opony, telewizory, pralki, sprzęt RTV i AGD itp. Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej gminy Iwkowa oraz przekazana w ramach ogłoszeń parafialnych.

Więcej...Obowiązek złożenia nowej deklaracji śmieciowej !

2020-02-26 08:07:31 W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Uchwałą nr XVIII/129/20 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Iwkowa oraz Uchwałą nr XVIII/131/20 Rady Gminy w Iwkowej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Iwkowa

Więcej...naszesmieci.mos.gov.pl

2020-02-19 13:07:31 Zachęcamy Mieszkańców do skorzystania z informacji dostępnych na stronach rządowych dotyczących segregacji śmieci

http://naszesmieci.mos.gov.pl

Więcej...#SegregujeMy

2019-04-15 08:07:31 Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "#SegregujeMy". Ochrona środowiska, ekologia to tematy niezwykle ważne. Dlatego też CRL podjęło się organizacji akcji, która łącząc naukę z zabawą przyczyni się do zwiększenia świadomości wśród najmłodszych.

Więcej...ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2019-04-04 08:07:31 Urząd Gminy w Iwkowej zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2019 roku Rada Gminy w Iwkowej podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Więcej...Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów

2019-03-08 15:07:31 Wójt Gminy Iwkowa informuje mieszkańców, że odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów tj. szafy, wersalki, dywany, opony, telewizory, pralki, sprzęt RTV i AGD itp. odbędzie się w następujących terminach...

Więcej...Komunikat

2019-03-08 15:07:31 Wójt Gminy Iwkowa informuje mieszkańców, że odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów tj. szafy, wersalki, dywany, opony, telewizory, pralki, sprzęt RTV i AGD itp. odbędzie się w następujących terminach...

Więcej...Zawiadomienie o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iwkowa

2018-12-14 10:07:31 Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Więcej...Bazowa inwentaryzacja emisji

2018-11-21 10:07:31 Zagadnieniem tegorocznego Światowego Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia 2018 roku jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami.

Więcej...Światowy Dzień Ziemi

2018-04-17 10:07:31 Zagadnieniem tegorocznego Światowego Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia 2018 roku jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami.

Więcej...Komunikat

2018-03-23 11:07:31 Urząd Gminy w Iwkowej informuje, iż zaplanowana na dzień 29.03.2018r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Iwkowa nie odbędzie się. Poinformujemy Państwa o nowym terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Więcej...Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów

2018-03-10 11:07:31 Wójt Gminy Iwkowa informuje mieszkańców, że odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów tj. szafy, wersalki, dywany, opony, telewizory, pralki, sprzęt RTV i AGD itp.

Więcej...OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

2018-03-07 11:07:31 Urząd Gminy w Iwkowej zawiadamia, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku Rada Gminy w Iwkowej podjęła Uchwałę Nr XXXIX/249/17 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Więcej...ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 KWIETNIA 2018 ROKU.

2018-02-08 11:07:31 Urząd Gminy w Iwkowej zawiadamia, iż w dniu 29 stycznia 2018 roku Rada Gminy w Iwkowej podjęła Uchwałę Nr XL/258/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Więcej...KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

2017-12-01 11:07:31 Szanowni Mieszkańcy!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w gminie Iwkowa od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów.

Więcej...Zasady prawidłowego wykonywania ocen energetycznych

2017-08-14 11:07:31 Podczas realizacji programu dofinansowania wymiany kotłów węglowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na terenie Gminy Iwkowa prowadzona jest ocena energetyczna budynków. Przedstawiamy Państwu wskazówki dotyczące prawidłowego wykonania audytów energetycznych.

Więcej...Jaki nowy piec wybrać?

2017-03-29 12:07:31 Na rynku mamy olbrzymi wybór kotłów grzewczych. Mogą być one zasilane ręcznie lub automatycznie. Dodatkowo wybór komplikuje podjęcie decyzji czym ogrzewać nasz dom.

Więcej...Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów

2017-03-24 08:37:54 Wójt Gminy Iwkowa informuje mieszkańców, że odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów tj. szafy, wersalki, dywany, opony, telewizory, pralki itp.

Więcej...Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

2017-03-21 11:36:41 Na prośbę Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, publikujemy "Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska". Celem publikacji jest przypomnienie przedsiębiorcom o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

Więcej...
Ogłoszenie

2016-07-07 10:57:28 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza o przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Więcej...Projekt Doradztwa Energetycznego

2016-07-05 10:57:28 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uprzejmie informuje, iż 28 kwietnia 2016 r. została podpisana przez Fundusz Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.”

Więcej...Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Iwkowa

2016-05-19 19:40:32 Szanowni Mieszkańcy,

Nasza Gmina realizuje projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Iwkowa”. Mogą Państwo pomóc w jego opracowaniu wypełniając ankietę.


Więcej...PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM, 28 kwietnia 2016, Nowy Sącz

2016-04-21 10:13:08 Zaproszenie na konferencję PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM, 28 kwietnia 2016, Nowy Sącz

Więcej...Światowy Dzień Ziemi

2016-04-14 10:13:08 Szanowni Państwo Dzień Ziemi w roku 2016 obchodzony będzie dnia 22 kwietnia pod hasłem

„PALĄCY TEMAT – NISKA EMISJA”

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi związane będą z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń. Jest to temat bardzo ważny, szczególnie w kontekście coraz gorszej jakości powietrza w Polsce wynikającej z zanieczyszczeń przemysłowych, komunikacyjnych i tzw.

Więcej...
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów

2016-02-25 08:37:54 Wójt Gminy Iwkowa informuje mieszkańców, że odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów tj. szafy, wersalki, dywany, opony, telewizory, pralki itp.

Więcej...Informacja

2016-02-10 15:24:19 Urząd Gminy Iwkowa informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego oddania zużytych baterii w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach umiejscowionych w tutejszym urzędzie gminy. Ponadto każdy mieszkaniec zebrane zużyte baterie i akumulatory

Więcej...