Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

2017-03-21 11:36:41

Na prośbę Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, publikujemy "Przewodnik Przedsiębiorców korzystających ze środowiska". Celem publikacji jest przypomnienie przedsiębiorcom o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

Opracowanie pełni rolę informatora w poniższym zakresie:

  • baterie i akumulatory;
  • decyzje z zakresu gospodarki odpadami;
  • ewidencja i sprawozdawczość odpadowa;
  • gospodarka opakowaniami;
  • opłata produktowa;
  • opłata za korzystanie ze środowiska;
  • substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska;
  • udostępnienie informacji o środowisku;
  • składanie dokumentów.


Przewodnik Przedsiębiorcy SR-VI.7245.17.11.2017.MG.pdf

SR-VII.7245.17.11.2017.MG.pdf

Autor: Mida Agnieszka