Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Azbest

2016-01-20 00:00:00
Azbest to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie.

Przez ponad 100 lat był wykorzystywany do produkcji bardzo wielu materiałów azbestowo- cementowych.

W Polsce jest około 14 500 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.

GDZIE W BUDYNKU MOŻE BYĆ AZBEST ?

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:
 • pokryć dachów: eternit i papa dachowa,
 • płyt elewacyjnych
 • płyt balkonowych
 • drobnych urządzeń w gospodarstwach domowych: żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne,
 • rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
 • przewodów wentylacyjnych
 • przewodów kominowych

DLACZEGO TRZEBA USUNĄĆ AZBEST?

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, ze może być szkodliwy dla zdrowia - włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnuch chorób okładu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM AZBESTU?

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak te wyroby azbestowe, które zostały zakwalifikowane do wymiany trzeba natychmiast usunąć. Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

NIE USUWAJ AZBESTU SAMODZIELNIE

Jeżeli musisz usunąć wyroby azbestowe ze swojego gospodarstwa, pamiętaj, ze może tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Twojego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich i sąsiadów. Kontakt do upoważnionych firm w Twoim regionie uzyskasz w urzędzie gminy.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ, GDY MUSISZ USUNĄĆ AZBEST?

 • Wszystkie prace związane z usuwaniem azbestu, muszą być prowadzone na mokro. Zapobiega to uwalnianiu włókien azbestowych do powietrza i minimalizuje ich wdychanie do płuc;
 • Zdemontowane wyroby zawierające azbest są niebezpiecznymi odpadami i zakazane jest ich powtórne wykorzystanie;
 • Niebezpieczne odpady zawierające azbest muszą być unieszkodliwione poprzez składowanie w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach - nie mogą być pozostawiane na terenie posesji, bądź wyrzucane na "dzikie wysypiska".

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE I POMOC?

Wszelkie informacje na temat usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym informacje o profesjonalnych firmach oraz składowiskach odpadów azbestowych uzyskasz w swoim urzędzie gminy i na stronach internetowych: www.bazaazbestowa.pl, www.mg.gov.pl

WSPARCIE FINANSOWE

Możesz uzyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych ze swojego gospodarstwa:
 • wiele gmin dofinansowuje działania swoich mieszkańców na związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
 • Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnych, proekologicznych kredytów m.in. na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie.

USUWANIE AZBESTU Z TERYTORIUM POLSKI

W 2003 r. rozpoczęto realizację rządowego programu, którego głównym celem jest usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2003 - 2032, tak aby z terenu Polski całkowicie usunąć wyroby z azbestem w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku.Autor: Mida Agnieszka