Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Bazowa inwentaryzacja emisji

2018-11-21 10:07:31

W związku z obowiązkiem prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (piece i kotły C.O.), Urząd Gminy w Iwkowej zwraca się do Mieszkańców Gminy z prośbą o wypełnienie druku ankiety. Szczegóły w aktualności.

W wyniku podjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego 23 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXXII/451/17 gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków (piecy i kotłów C.O.).

Rzetelne wykonanie inwentaryzacji na podstawie wiarygodnych informacji pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców którzy do tej pory nie wypełnili druku ankiety o dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy w Iwkowj. Ankieta dostępna jest w tut. Urzędzie w pok. nr 12 oraz na stronie www.iwkowa.pl w „Gospodarowanie odpadami” zakładka Mieszkaniec.

Ankietę należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Iwkowej. W razie wątpliwości lub pytań związanych z wypełnieniem ankiety proszę kontaktować się pod nr tel. 14 68 44 010 wew. 27 bądź w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 12.

Ankieta

Autor: Mida Agnieszka