Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

KOMUNIKAT W SPRAWIE TEGOROCZNEJ AKCJI ZBIERANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE IWKOWA

2020-03-10 12:07:31

W związku z pojawiającymi się informacjami od Mieszkańców oraz doniesieniami medialnymi dotyczącymi „zasypania centrum Iwkowej odpadami gabarytowymi” Urząd Gminy informuje, iż w ramach przeprowadzonej w Gminie Iwkowa w dniach 03, 04 i 10 marca 2020r. zbiórki odpadów wielkogabarytowych, od właścicieli posesji odbierane były tylko odpady wielkogabarytowe i elektroodpady tj. szafy, wersalki, dywany, opony, telewizory, pralki, sprzęt RTV i AGD itp. Informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej gminy Iwkowa oraz przekazana w ramach ogłoszeń parafialnych.

Zbiórka dotyczyła tylko i wyłącznie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, a nie odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej !

Odpady, które firma nie zebrała w dniach prowadzonej zbiórki pochodzą z prowadzonych działalności gospodarczych, są to m.in. elementy wyposażenia samochodów, odpady budowlane, folie rolnicze itp. Ponadto wśród pozostawionych przez firmę odpadów były także odpady komunalne, które Mieszkańcy mają możliwość i obowiązek oddawania w ramach comiesięcznej zbiórki.

Odpady, które pozostały po przeprowadzonej zbiórce są wynikiem działania zorganizowanych grup przeszukujących wystawione odpady wielkogabarytowe oraz części nieuczciwych przedsiębiorców, którzy podrzucają odpady z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach zbiórki organizowanej dla gospodarstw domowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą obowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych i odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności.

Nie możemy pozwolić na to, aby Mieszkańcy Gminy Iwkowa ponosili koszty odbioru i wywozu odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, a nie z ich gospodarstw domowych!

Odpady, które obecnie pozostały po zbiórce wielkogabarytów w najbliższym czasie zostaną usunięte. Jednakże apelujemy do wszystkich Mieszkańców naszej gminy, w tym również Przedsiębiorców o dostosowanie się do ogólnych zasad prowadzonych zbiórek odpadów. Jednocześnie przypominamy Mieszkańcom uiszczającym opłatę za odpady komunalne o możliwości bezpłatnego dostarczenia w ciągu całego roku odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Iwkowej.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za naszą gminę, dlatego wspólnie zadbajmy o porządek na jej terenie.