Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Informacja

2016-02-10 15:24:19

Urząd Gminy Iwkowa informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego oddania zużytych baterii w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach umiejscowionych w tutejszym urzędzie gminy. Ponadto każdy mieszkaniec zebrane zużyte baterie i akumulatory może nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zbiórkę baterii prowadzą również we własnym zakresie placówki oświatowe.