Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

KOLOROWA REFORMA ŚMIECIOWA OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

2017-12-01 11:07:31

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w gminie Iwkowa od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów.

Przez Wspólny System Segregacji Odpadów resort środowiska chce poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych. W 2020 roku, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, Polska musi bowiem uzyskać 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zarówno papieru, metali, tworzyw sztucznych, jak i szkła.

Nowe przepisy wprowadzają model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na następujące frakcje:

  • odpady z papieru (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) zbierane będą w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier",

  • odpady ze szkła (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) zbierane będą w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,

  • metale i tworzywa sztuczne trafią do worka żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne" tutaj też będziemy wyrzucać opakowania wielomateriałowe,

  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zbierane będą w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,

  • zmieszane odpady pozostające po segregacji odpadów komunalnych zbierane będą w workach koloru czarnego z napisem „Zmieszane odpady komunalne”.
Autor: Szczepańska Agnieszka