Gospodarowanie Odpadami- Gmina Iwkowa

Komunikat

2019-03-08 15:07:31

Przypominamy właścicielom nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019. Deklarację należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Iwkowa (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Naliczoną na podstawie deklaracji opłatę roczną ryczałtową wpłacamy jednorazowo, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Iwkowa.

Dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Iwkowa, pokój nr 12 lub tel. 146844010 wew. 29

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Domki letniskowe