Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

2016-03-04 06:35:35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej
32-861 Iwkowa
e-mail: gops@iwkowa.pl

Kierownik GOPS
tel. 14 68 44 010 wew. 61

Ksiegowa GOPS
tel. 14 68 44 010 wew. 61

Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 14 68 44 010 wew. 62

Pracownicy socjalni
tel. 14 68 44 010 wew. 63
Autor: Adamczyk Marta