Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2022
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

2023-03-06 09:21:31

Osoby ogrzewające domy gazem mogą uzyskać refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Refundację tą otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem energetycznym) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. ...

Więcej...PROGRAM "ASYSTENT RODZINY NA 2022 ROK"

2022-12-27 10:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację "Programu Asystent Rodziny na rok 2022"

Wartość dotacji to kwota 1 ...

Więcej...Opieka wytchnieniowa 2023 - nabór

2022-11-02 13:20:08

OGŁOSZENIE - ''OPIEKA WYTCHNIENIOWA'' - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. ...

Więcej...Dodatek do drewna, peletu, LPG i oleju opałowego

2022-10-27 08:20:08

15 września 2022 r. Sejm przyjął Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadziła ona kolejny dodatek dla gospodarstw domowych. ...

Więcej...REAGUJMY. Państwa sygnał może uratować komuś życie!

2022-10-26 07:50:08

GOPS IWKOWA
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !
REAGUJ!

...

Więcej...Informacja

2022-09-14 09:50:08

GOPS w Iwkowej, informuje iż 18 września 2022 r, podczas Święta Suszonej Śliwki na Stadionie Olimpia Kąty będą prowadzone działania informacyjno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz udzielane wsparcia dla osób potrzebujących przez psychologa zatrudnionego w ramach projektu Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022. ...

Więcej...DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2022-09-12 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 338/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ...

Więcej...Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w gminie Iwkowa

2022-08-18 09:50:08

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego.

11 sierpnia.2022 roku opublikowana została ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r. ...

Więcej...Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

2022-07-25 08:01:08

Przedłużenie świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie powyżej 120 dni ...

Więcej...Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022.

2022-05-13 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 249/OPS/2022 na realizacją Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022 ...

Więcej...DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2022-03-11 09:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 69/OPS/2022 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2022 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej. ...

Więcej...PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2022

2022-02-28 09:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach podpisanej z Wojewodą Małopolskim Umowy Nr 154/WP/2022/FS ...

Więcej...Program "Posiłek w szkole i w domu"

2022-01-27 09:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 1/2022 realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 49 532,00 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 00/100) ...

Więcej...