Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja

2022-09-14 09:50:08

GOPS w Iwkowej, informuje iż 18 września 2022 r, podczas Święta Suszonej Śliwki na Stadionie Olimpia Kąty będą prowadzone działania informacyjno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz udzielane wsparcia dla osób potrzebujących przez psychologa zatrudnionego w ramach projektu Rozwoju Pomocy Społecznej na rok 2022.

Pomoc skierowana jest do mieszkańców Gminy Iwkowa. Pracownicy socjalni będą informowali o możliwościach poszukiwania pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą w rodzinie oraz rozdawali ulotki zawierające numery telefonów, pod którymi można otrzymać wsparcie psychologiczne, socjalne i prawne.Autor: Nowak Bogumiła