Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2023
DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2023-04-19 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 274/OPS/2023 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022 ...

Więcej...PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2023

2023-03-03 10:21:31

Informujemy, że Gmina Iwkowa otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ...

Więcej...Posiłek w szkole i w domu

2023-01-31 10:21:31

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę Nr 46/OPS/D/2023 na realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" i otrzymała dotację w wysokości 44 919,00 zł ( słownie: czterdzieści cztery tysięce dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100) ...

Więcej...