Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2019
DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2019-12-31 09:20:27

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Iwkowa w 2019 r. polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art ...

Więcej...