Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2016
DOTACJA CELOWA – WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

2016-12-31 09:20:27

Gmina Iwkowa podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr 46/OPS/2016 na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ...

Więcej...