Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2021
WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT

2024-03-29 07:54:32

Szanowni Państwo, w 2024 roku nadal można ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe do celów grzewczych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. O refundację mogą się ubiegać osoby, które poniosły koszty zakupu paliwa gazowego - wnioskodawcą musi być osoba z którą została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do gospodarstwa domowego. ...

Więcej...RUSZA NABÓR ZGŁOSZEŃ DO PRAGRAMU „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-02-14 07:54:32

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 ...

Więcej...Wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego

2024-01-29 07:54:32

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo przelewem na rachunek bankowy.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  2. gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


...

Więcej...Kampania społeczna #ZnamTeNumery

2023-11-15 16:28:12

Celem działań w ramach kampanii #ZnamTeNumery jest wypracowanie zasad bezpieczeństwa dla seniorów (łatwy i zrozumiały algorytm zachowań w sytuacji potencjalnego zagrożenia oszustwem). Ponadto uświadomienie seniorów oraz ich najbliższych na temat niebezpieczeństw i metod oszustw, z jakimi mogą się nieświadomie spotkać. Natomiast młodsze pokolenie ma stanowić ekipę wsparcia dla bliskich osób, w starszym wieku. ...

Więcej...Opieka wytchnieniowa 2024 - nabór

2023-11-02 13:08:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. ...

Więcej...Informacja na temat zmian w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

2023-10-09 16:28:12

Od dnia 01.01.2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna w związku z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego świadczenia wspierającego. ...

Więcej...Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową

2023-09-28 18:21:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w informuje o rozpoczynającej się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 02.10.2023 rok o godzinie 16.00. Czas realizacji podstawowego cyklu wynosi 60 godzin tj 20 spotkań.

...

Więcej...Ogłoszenie o naborze do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2023-09-01 08:21:31

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

GOPS w Iwkowej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ...

Więcej...Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

2023-07-13 08:21:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...

Więcej...INFORMACJA

2023-07-10 08:21:31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje ze w miesiącu lipiec i sierpień GOPS w Iwkowej przyjmuje w godzinach od 7:00 do 15:00. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2023-05-30 08:21:31

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1410,00 zł dla osoby w rodzinie,
...

Więcej...MIESZKANIA CHRONIONE – ANALIZA POTRZEB

2023-04-05 09:21:31

W związku z prowadzoną przez tutejszy Ośrodek analizą dotyczącą zapotrzebowania na mieszkania chronione Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwkowej zaprasza mieszkańców Gminy Iwkowa do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej w załączniku. Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców naszej gminy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb w zakresie udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego. ...

Więcej...Kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

2023-03-23 09:21:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku organizuje kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, która rozpocznie się od 27.03.2023 rok. ...

Więcej...Ważna informacja dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-05-26 09:05:08

Informujemy, że zgodnie z art.13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz ...

Więcej...Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

2022-05-09 09:32:08

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi ...

Więcej...TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z UKRAINY

2022-04-07 09:32:08

Informujemy, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery:

800 11 08 11 (bezpłatny)

22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora)
...

Więcej...Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

2022-03-25 13:32:08

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. ...

Więcej...PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2022-03-23 13:32:08

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: ...

Więcej...INFORMACJA

2022-03-23 09:21:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku organizuje kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. ...

Więcej...