Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

TERMIN ODBIORU ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU POPŻ

2024-07-03 10:21:31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że paczki żywnościowe dla osób skierowanych do Podprogramu 2023, będą wydawane w Remizie OSP IWKOWA w dniu 03. 07 godzinach od 12:30 do godziny 15:00.

i 04 .07.2024 r. w godzinach od 08:00 do godziny 15:00.


Osoby, które mają skierowania wydane w tym roku, nie muszą zgłaszać się do GOPS IWKOWA.


Kryterium dochodowe:

2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

Autor: Nowak Bogumiła