Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GOPS
Akcja promocyjna programu RODZINA 500+

2016-07-11 10:35:57

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek. ...

Więcej...Maturzysto!

2016-07-04 13:41:39

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich.

W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500zł. ...

Więcej...KOMUNIKAT W SPRAWIE 500 + DLA OSÓB, KTÓRYCH WSPÓŁMAŁŻONEK PRACUJE W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UE, EOG LUB SZWAJCARII

2016-06-27 08:12:39

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że nieustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w Polsce przez osoby których współmałżonek jest aktywny zawodowo w państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii, może skutkować pomniejszeniem świadczeń rodzinnych wypłacanych za granicą o wysokość świadczenia wychowawczego, należnego w Polsce.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać w GOPS w Iwkowej. ...

Więcej...Akcja promocyjna programu RODZINA 500+

2016-06-27 08:09:38

W ramach promocji Programu Rodzina 500+ pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poprowadzą akcję promocyjno-informacyjną na terenie województwa małopolskiego. W ramach akcji odwiedzą małopolskie gminy 500busem. W ramach tej akcji w Iwkowej (plac targowy) w dniu 29.06.2016 w godz. 9:00 – 10:30 pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego bedą udzielać niezbednych informacji dla mieszkańców naszej gminy odnośnie programu RODZINA 500+. ...

Więcej...Informacja

2016-06-06 09:20:19

FUNDACJA HETMANA TARNOWSKIGO PUNKT W BRZESKU ul. Długa 6 OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM INFORMUJE, ŻE OSOBĄ DO KONTAKTU JEST PANI PAULINA MAGIERA PUNKT CZYNNY JEST W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH OD 8:30 DO 15: 30 TEL 513066421 ...

Więcej...Informacja

2016-04-28 12:28:07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od maja 2016 roku wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. 7:30 do 15:30. ...

Więcej...STOP RZEMOCY

2016-04-13 12:57:26

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA PRZERWANIE PRZEMOCY ...

Więcej...500+

2016-03-29 13:51:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w każdą sobotę kwietnia od godz. 8:00 - ­12:00. ...

Więcej...500 plus - Wnioski

2016-03-08 13:51:12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowej informuje, że od 01.04.2016 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus). Wnioski o ustalenie w/w świadczenia są dostępne w GOPS w Iwkowej w pokoju nr 18 w godzinach pracy urzędu. ...

Więcej...